Informatie voor hulpverleners

Ondersteuning voor je cliënt
Als hulpverlener in de eerste lijn kun je te maken krijgen met mensen die levensvragen hebben. Als je vanuit je eigen discipline de professionele inschatting maakt dat het voor de cliënt meerwaarde heeft, verwijs deze persoon dan naar het Centrum voor Levensvragen. Of neem als verwijzer in afstemming met de cliënt zelf contact op met het Centrum voor Levensvragen.

Ondersteuning voor jezelf en of je collega's
Heb je zelf een vraag met betrekking tot een cliënt die met zingeving te maken heeft, dan kan een van de geestelijk verzorgers met je meedenken. Jij kunt ook een beroep doen op een geestelijk verzorger voor coaching, scholing, om een moreel beraad te verzorgen of om een Multi Disciplinair Overleg ( MDO) bij te wonen.

Trainingen op maat voor professionals en vrijwilligers
Heb je als professional of vrijwilliger het gevoel dat er iets anders speelt dan alleen de lichamelijke klachten? Hoe kun je dan goede vragen stellen en hoe verwijs je iemand door? In onze trainingen gaan we met deze vragen aan de slag en krijg je handvatten aangeboden.

Vraag naar de mogelijkheden
De trainingen of scholingen zijn altijd op maat. Bel of mail gerust als je meer wilt weten over de mogelijkheden.   

Interessante links