Vind een geestelijk verzorger

De medewerkers van het Centrum voor Levensvragen zijn geestelijk verzorgers met diverse achtergronden, zodat u een gesprekspartner kunt vragen die aansluit bij uw eigen levensbeschouwing. Zij werken vaak samen met andere professionals en organisaties uit de buurt die mensen thuis begeleiden, bijvoorbeeld met huisartsen, thuiszorg en vrijwilligers. 

Alle geestelijk verzorgers voldoen aan de kwaliteitseisen die gesteld zijn door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dat wil zeggen dat ze lid zijn van de vereniging voor geestelijk verzorgers (VGVZ) en ingeschreven staan in het kwaliteitsregister (SKGV).

Antoinette Deuzeman

Wie ben ik? 
Mijn naam is Antoinette Deuzeman. Sinds 2014 werk ik als geestelijk verzorger in de ouderenzorg, eerst in Den Haag en sinds 2020 bij Zorggroep Apeldoorn.  Daarvoor werkte ik als teamleider in de Jeugdzorg en als maatschappelijk werkende in de Jeugdzorg en de Gehandicaptenzorg. Als maatschappelijk werkende heb ik veel gezinnen begeleid, waaronder gezinnen met een gehandicapt gezinslid.  
Ik heb veel belangstelling voor dat wat mensen bezieling geeft. Qua geloof voel ik me thuis bij een protestants-christelijke levensvisie.   

Wat bied ik?
Het leven is kostbaar. Het leven is ook kwetsbaar. Kleine of grote gebeurtenissen in je leven kunnen breuklijnen veroorzaken en vragen oproepen. Vragen aan het leven, aan jezelf, aan de ander, aan God of anderszins. There’s a crack, a crack in everything, that’s how the light gets in, zong Leonard Cohen; Er is een barst, een barst in alles, zo komt het licht binnen.  Kennelijk kunnen barsten, die we meestal liever vermijden, ook openingen zijn. Het nodigt uit om naar de kern te gaan van wat je bezighoudt en wat je gaande houdt. Wat is essentieel? Waar leef je voor en wat hindert daarin? Op welke manier kan het licht naar binnen komen? Ik bied begeleiding en ondersteuning bij het verkennen van de vragen die het leven oproepen en bij het zoeken naar manieren waarop het licht naar binnen kan vallen. Verbinding is daarin voor mij een sleutelwoord. 

Hoe werk ik? 
In afstemming met u vindt de ontmoeting plaats, bij u thuis of eventueel op een locatie van Zorggroep Apeldoorn. U bent vrij om ook anderen uit te nodigen, als dit voor u wenselijk is. In het gesprek kunnen passende teksten en afbeeldingen, muziek en rituelen een plek krijgen. Ook is gebed een mogelijkheid.  

Arzu Alan

Wie ben ik
Als ervaren keuzevakdocent Ethiek besefte ik dat ik geïnteresseerd ben in nieuwe levensbeschouwelijke perspectieven. Daarom ben ik na de masteropleiding geestelijk verzorger geworden. Ik help bij het zoeken naar antwoorden en begeleid je bij het zoeken in jezelf.
Mijn moedertaal is Turks en naast Nederlands spreek ik ook Engels en Russisch. Mijn hart gaat uit naar mensen die uit de samenleving dreigen te vallen. Wat je levensomstandigheden ook zijn, we hebben genoeg overeenkomsten. Ik ondersteun mensen vanuit het ‘mens zijn’ en ik ben er voor iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond.

Wat bied ik
Bij levensingrijpende gebeurtenissen vormt de zoektocht naar nieuwe inzichten een houvast om antwoorden te vinden op vragen als: waarom overkomt mij dit? Of: hoe nu verder? Moet je een moeilijke keuze maken? Heb je verdriet? Of denk je na over de zin van het leven, over de toekomst? Wil jij met iemand praten over het geloof of over levensbeschouwing? 
De zorg die ik hierbij bied, is gericht op herstel en ondersteuning.

Hoe werk ik
Soms is één goed gesprek al bevrijdend.  Ik luister met geschoolde oren met een warm hart. Naast de nodige eigen levensbagage ben ik werkzaam in de ouderenzorg, jongeren en nu in de psychiatrie. Men ervaart mij als ruimhartig, begrijpend en helpend. Mijn belangrijkste instrumenten daarbij zijn zorgvuldige aandacht, zonder veroordeling scherp luisteren en ordenen welke mogelijkheden en kansen er zijn in de situatie zoals die is of kan worden.

Christine van Dijk

Wie ben ik?
Sinds 17 jaar werk ik als geestelijk verzorger in de zorg. Mijn eigen achtergrond is protestants-christelijk; in gesprekken sluit ik aan bij wat voor u belangrijk is vanuit uw eigen levensbeschouwing.

Wat bied ik?
Ik ondersteun mensen bij het zoeken naar zin, richting, betekenis en verbinding. Bij ingrijpende gebeurtenissen, verlieservaringen, lastige keuzes of vragen rondom het levenseinde ben ik beschikbaar om met aandacht naar uw verhaal te luisteren en mee te denken over wat voor u het leven (nog) de moeite waard maakt.

Hoe werk ik?
De vragen die u bezighouden staan voor mij centraal. Samen zoeken we naar bronnen van hoop en kracht zodat u weer zicht krijgt op uw leven.

Coosje Meerveld

Wie ben ik?
Sinds januari 2016 ben ik Geestelijk Verzorger. Begonnen in de Achterhoek en nu sinds november 2019 verbonden aan Zorggroep Apeldoorn. Ik heb altijd in de ouderenzorg gewerkt, met name bij de mensen thuis. Door mijn christelijke levensbeschouwing kan ik uit die bron putten wanneer de situatie daar om vraagt.

Wat bied ik?
Wanneer de vanzelfsprekendheid van alle dag wegvalt, is de balans vaak zoek in je leven. Het helpt dan om daarover met iemand te praten. Ik bied een luisterend oor en begeleiding om weer een goede balans in je leven te vinden. Deze balans is voor iedereen verschillend en kan een andere betekenis hebben. Dat is dus een unieke en heel persoonlijke zoektocht. Maar ook wanneer het leven keuzes vraagt die onmogelijk of onduidelijk lijken, door ziekte, verlies of lijden, dan sta ik je bij door middel van (door)vragen en luisteren. Zo kom je er achter welke weg je nemen wilt.

Hoe werk ik?
Ik werk intuïtief. Dat houdt in dat ik me laat leiden door wat er wordt gezegd, of juist niet wordt gezegd. Door steeds weer vragen te stellen pel ik als het ware af tot er een kern overblijft. Daar ligt vaak de echte vraag of de diepste (beweeg) reden en of verlangen. Door woorden te geven aan die diepste zielenroerselen, kan er ook betekenis aan gegeven worden. En wanneer de situatie daarom vraagt kunnen rituelen helpen om stappen te nemen.

Egbertina Tessemaker

Wie ben ik?
Vanaf september 2022 werk ik als geestelijk verzorger in de ouderenzorg bij Viattence in de dorpen Vaassen, Epe, Heerde en Wezep. Daarvoor ben ik vanaf 2011 werkzaam geweest als algemeen geestelijk verzorger in de ouderenzorg in Twente. Mijn wortels liggen in de protestantse kerk en waar nodig kan ik hieruit putten. Door de ervaring die ik de afgelopen jaren heb op mogen doen in gesprekken met mensen, heb ik gemerkt dat ‘rouw’ vaak onderschat wordt. Daarom heb ik in 2016-2017 de opleiding tot rouwbegeleider gedaan. 

Wat bied ik?
Als geestelijk verzorger zie ik mijzelf als iemand die een stukje mee mag lopen in het leven van een ander. Hierbij is ‘trouw’ van groot belang. Iemand mag zich bij mij op haar gemak voelen, mag ruimte voelen om te zijn wie zij is. 

Hoe werk ik?
In de afgelopen jaren heb ik veel mensen mogen spreken over hun leven. Door verschillende manieren van begeleiding, zoals individuele gesprekken, groepsgesprekken, belevingsvieringen, workshops, lezingen, morele beraden en oecumenische vieringen, heb ik aandacht voor levensvisie, welbevinden en zingeving. Wat geeft je leven zin? Waar kan je van genieten? Waar kijken je (nog) naar uit? Wie zijn je geliefden? Wat heeft je gevormd?

Eline Verbruggen

Wie ben ik?
Ik werkte 14 jaar bij de Nederlandse krijgsmacht als geestelijk verzorger. Ik heb een humanistische, niet religieuze levensbeschouwing. Waarden als waardigheid, zelfbeschikking, verantwoordelijkheid en vrijheid zijn voor mij belangrijk. Naast geestelijk verzorger in de eerste lijn ben ik levenseindecounselor bij Stichting Levenseinde Counseling. Hiermee geef ik gehoor aan mijn persoonlijke drijfveer om een zelfgekozen levenseinde uit het morele taboe te halen. Ik ben open, betrokken, direct en aandachtig. Naast deze parttime werkzaamheden werk ik nu als begeleider en teamleider bij het Hoogeland, een woon-werk gemeenschap voor mensen met verslavingsproblematiek in Beekbergen.

Wat bied ik?
Geestelijke verzorging ligt voor mij op het grensvlak van psychologie, filosofie en spiritualiteit. Het wordt ook wel zielzorg genoemd. Ik ben een professionele, ervaren gesprekspartner, die op basis van gelijkwaardigheid, tijd en ruimte maakt voor confronterende levensvragen, of juist het zoeken naar innerlijke drijfveren. Het leven is een (soms pijnlijk) groeiproces, wat niet altijd vraagt om een oplossing, maar om een open, aandachtige blik. Voelen dat je zelf kunt bijdragen aan het zingeven of zin vinden van je eigen leven én levenseinde, kan heel krachtig zijn. Samen zoeken we naar wat steviger grond onder de voeten, waarop u zelf verder kunt. Ik help u reflecteren op uw eigen verhaal en de vragen die daarbij horen

Hoe werk ik?
Gesprekken zijn het uitgangspunt. Dit kan bij u thuis, of tijdens een wandeling. In het hospice of een andere plek waar u verblijft.

Gerrit Heuver

Wie ben ik?
Samen met een collega hebben we een bureau voor geloofs- en levensvragen gesticht. Van daaruit werken wij.

Wat bied ik?
Levensvragen uiten zich vrijwel altijd in relatie met (of als reactie op) concrete levensproblemen: verlieservaringen, gezins-of relatieproblemen, overmatige werkstress e.d. Daarover praten helpt. Liefst met iemand die niet al te dicht bij je staat, die objectief naar je kan luisteren, die onpartijdig kan helpen zoeken naar oorzaken en oplossingen. Maar ook zonder dat er meteen een oplossing is, geeft praten ruimte. De problemen benoemen en op een rijtje zetten, geeft op zich al lucht.

Hoe werk ik?
Wij hanteren een vorm van hulpverlening die uitgaat van de gezonde, positieve mogelijkheden die elk mens in zich heeft. Samen gaan we op zoek naar hoe het komt dat het niet meer gaat en naar wat daar aan te doen is. We werken dus oplossingsgericht. 

Harm Knoop

Wie ben ik?
Na jaren werken als pastor en vrijzinnig voorganger, ben ik nu vrijgevestigd geestelijk verzorger zonder binding aan een religieus/kerkelijk instituut. Dat bevalt mij in hoge mate, in mijn gesprekken gaat het altijd over het leven, het leven van mijn gesprekspartner(s) in hun eigen contekst, geschiedenis en betekenis. En altijd op zoek naar het “eigene”. Dat is een centraal thema: “hoe maak ik mij het leven eigen. Zo eigen dat ik kan zeggen: dit is mijn leven, niet het leven dat anderen van mij verwachten”. Ik ben geestelijk verzorger bij de Beekwal in Eerbeek en Tolzicht in Brummen.

Wat bied ik?
Reflectie: “wat en hoe is mijn leven (geweest)?” En zelfreflectie: “wat van mij is het vooral geweest? wat heb ik van het leven gekregen?”. En: “wat is mijn bijdrage aan het leven, aan het grote geheel (geweest)?” Ik voel me op zijn gemak bij ongemakkelijke vragen, de vragen die Etty Hillesum “dakloze” vragen noemt. Waarmee veel mensen rondlopen en geen weg mee weten. Niets is mooier en meer vervullend dan die dakloze vragen thuis te laten komen bij de drager van de vragen.

Hoe werk ik?
In een gesprek ga ik met u op zoek naar wat u steun geeft en wat u nodig heeft op het gebied van zingeving, betekenis vinden en van betekenis zijn. Vooraf heb ik geen enkel idee waar we terechtkomen. Alles is welkom, niets overbodig of onbenullig. U telt mee in alles wat voor u telt.

Ilhami Erdogan

Wie ben ik?
Als geestelijk verzorger en persoonlijk begeleider ben ik al jaren actief in de zorgsector. De rode draad in mijn leven is “de mens”. Ik ben sociaal, heb veel ervaring met cultuur sensitieve zorg en ben goed in staat om samen te werken met verschillende disciplines. Zelf heb ik een islamitische achtergrond (spreek Nederlands, Turks en Duits en een beetje Arabisch) maar ik begeleid iedereen die mijn hulp nodig heeft.

Wat bied ik?
Een professioneel luisterend oor vanuit een invoelende houding. Ik sta open voor wat er in de ander omgaat, ook voor dat wat normaal gesproken niet zo snel ter sprake komt. In de gesprekken bied ik veiligheid en ruimte en daarmee de mogelijkheid om jezelf, met al wat je hebt, te onderzoeken. Wat mij verteld wordt blijft uiteraard in vertrouwen.

Hoe werk ik?
In het gesprek staat u centraal. Samen zoeken we naar manieren voor u om door te gaan in dit leven. Ik heb een open houding en rustige uitstraling, oog voor processen en de effecten daarvan. Daarnaast kan ik mensen inzicht geven door ze heldere en concrete feedback te geven op gedragsniveau. Verder verzorg ik scholingen en begeleiding aan zorgmedewerkers in de thuiszorg, begeleid ik met plezier een moreel beraad en kom ik graag op een PaTz overleg ter verheldering van het werk van geestelijke verzorging in de thuiszorg.

Marjan Koppejan

Wie ben ik?
Sinds 2022 werk ik als geestelijk verzorger bij het Centrum voor Levensvragen Oost-Veluwe. Daarnaast ben ik werkzaam als arts en ethiekondersteuner in de ouderenzorg. Ik probeer aan te sluiten bij het levensverhaal of de levensbeschouwing van de ander, waarbij ik me bewust ben van mijn eigen christelijke levensvisie.

Wat bied ik?
In mijn werk ontmoet en spreek ik vaak mensen die worstelen met de gebrokenheid van het leven. Bijvoorbeeld door ziekte of het verlies van iemand die hen dierbaar is. Dan kunnen er vragen boven komen waar niet zomaar een antwoord op te vinden is en lijkt het leven soms zo zinloos. Hoe moet ik nu verder of wat heeft het leven voor mij nog voor zin? Vanuit nabijheid, ontvankelijkheid en nieuwsgierigheid luister ik naar het verhaal van de ander om zo samen te zoeken naar dat wat het leven zin en betekenis kan geven. En welke bronnen er dan zijn om uit te putten als het gaat om het bieden van troost en hoop. Ook kan ik vanuit mijn ervaring als arts en ethiekondersteuner helpen bij het maken van lastige ethische beslissingen. Bijvoorbeeld als het gaat om situaties rondom het levenseinde.

Hoe werk ik?
Graag bezoek ik mensen thuis, maar een wandeling of een gesprek op een andere locatie is ook mogelijk. Verder kan ik ondersteunen bij ethische kwesties in de vorm van moreel beraad of een individueel gesprek. Ook sluit ik als geestelijk verzorger graag aan bij overlegvormen in de eerste lijn om zorg en zingeving met elkaar te kunnen verbinden.

Monique Ratheiser

Wie ben ik?
Sinds 2020 ben ik werkzaam als geestelijk verzorger in Gelre Ziekenhuizen, locatie Apeldoorn. Daarnaast werk ik, sinds 2005, als docent religie, filosofie en sociaal-culturele vraagstukken op Hogeschool Windesheim. De master geestelijke verzorging heb ik aan de RuG gedaan. Als geestelijk verzorger werk ik zonder specifieke zending van een levensbeschouwelijke organisatie. Mijn eigen levensbeschouwelijkheid is weldegelijk een basis voor mij van waaruit ik leef en werk. Waar passend breng ik dat ook in in het gesprek, maar in mijn contact met u/jou als gesprekspartner sluit ik in eerste instantie aan bij waar u zich bevindt.

Wat bied ik?
Als geestelijk verzorger ben ik een professionele gesprekspartner met ruime kennis op het gebied van zowel psychologie, sociologie alsook theologie en filosofie. Door mijn werk in het onderwijs heb ik ruime ervaring in het omgaan met en begeleiden van jongeren en adolescenten. Mijn eigen levensweg heeft me in verschillende landen en culturen gebracht waar ik ervaring heb mogen opdoen met culturele en etnische diversiteit. Ik kan onderwijs verzorgen op het gebied van (de rol van) zingeving en levensvragen (bij verlies, rouw, trauma). Ik ben gesprekspartner, sparringspartner en kan u helpen met het nadenken over en vormgeven van rituelen bij levenssituaties. Ik ben getraind in moreel beraad en kan begeleiden bij ethische vraagstukken.

Hoe werk ik?
Ik kan u in uw eigen omgeving ontmoeten of we kunnen ergens afspreken. In ons contact staat uw/jouw verhaal centraal. Ik luister en ben een klankbord die teruggeeft wat ik hoor. Soms is dat een beeld of metafoor. Vooral als je vastloopt zijn beelden en metaforen helpend om weer opnieuw openingen te zien, om weer opnieuw richting en houvast te vinden. Waar passend en prettig probeer ik verrassend te zijn en maak ik gebruik van muziek, teksten, kunst. Ik stel vragen hardop die u misschien zelf al diep van binnen voelde. Onze gesprekken zijn in principe vertrouwelijk, dus dat wat anders misschien niet gezegd kan worden kan nu naar buiten komen. Ons contact wordt ook weer afgesloten en dan hoeft er niets te blijven hangen.

Tessa Rooker

Wie ben ik?
Ik ben als algemeen geestelijk verzorger opgeleid aan de Radboud Universiteit Nijmegen en ben werkzaam in de ouderenzorg bij Zorggroep Apeldoorn en omstreken. Hiernaast heb ik ook een achtergrond in de filosofie. Zelf put ik zowel uit de humanistische als de christelijke traditie. Hierin voel ik mij specifiek aangetrokken tot het Remonstrantse gedachtegoed, waarin de eigen ervaring en beleving van geloof en spiritualiteit centraal staan. 

Wat bied ik?
Gezond en gelukkig oud worden is iets waar de meesten van ons op hopen. Alleen kent ouder worden niet enkel mooie, maar ook moeilijke kanten. Ervaringen van verlies, ziekte, eenzaamheid, zorgafhankelijkheid en verminderde  zelfstandigheid. In deze ervaringen is het belangrijk om met iemand te kunnen spreken over wat er diep van binnen speelt. Als geestelijk verzorger bied ik hierin een luisterend oor en een mogelijkheid tot gesprek.

Hoe werk ik?
Aandacht, openheid en toegankelijkheid; dat zijn voor mij de kernprincipes. Uw persoonlijke ervaringen en perspectief staan centraal in het gesprek. Een open gesprek, waarin u zich vrij en vertrouwd kunt voelen om te delen wat er speelt, kan vaak van grote helende kracht zijn.