Voor wie?

Een geestelijk verzorger die aansluit bij uw voorkeur

Uw eigen achtergrond, behoefte en kijk op het leven bepaalt uw voorkeur voor een geestelijk verzorger. U kunt kiezen voor een geestelijk verzorger die zoveel mogelijk aansluit bij uw eigen levensvisie of juist een andere kijk op het leven heeft. 

De geestelijk verzorgers aangesloten bij het Centrum voor Levensvragen Oost-Veluwe zijn ingeschreven in het register van Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV).

Sinds 1 januari 2019 maakt een subsidieregeling van het ministerie van VWS de inzet van geestelijk verzorgers thuis mogelijk. Daarom zijn de gesprekken gratis voor:

In 2021 hebben we een subsidie van de gemeente Apeldoorn ontvangen zodat ook inwoners van de gemeente Apeldoorn onder de 50 jaar gratis een drietal gesprekken kunnen krijgen met een geestelijk verzorger.

Valt u onder geen van deze categorieën dan is ook tegen betaling ondersteuning mogelijk. De kosten voor een gesprek van 1 uur zijn 80 euro excl. btw en reiskosten.