Naast gesprekken met een geestelijk verzorger zijn er verschillende andere vormen van ondersteuning na een overlijden. 

Inloopochtenden

Stichting de Kap biedt op de tweede dinsdag van de maand koffieochtenden voor mensen die recent een partner hebben verloren. 

Bezoekdienst na partnerverlies

Een vrijwilliger van de bezoekdienst van Stichting de Kap , zelf weduwe of weduwnaar, bezoekt u in overleg één of twee keer per maand gedurende ongeveer een jaar. De vrijwilligers weten wat het is om een partner te verliezen want zij hebben dit zelf meegemaakt. De vrijwilligers zijn hiervoor opgeleid. Ook de bezoekdienst van Mens en Welzijn Voorst biedt begeleiding op maat bij rouw voor weduwen en weduwnaars.

Groepsgesprekken

Als er behoefte bestaat aan (thematische) groepsgesprekken met lotgenoten om ervaringen, praktische zaken en/of tips te delen, kan er een gespreksgroep opgestart worden. Afhankelijk van de vraag kunnen geestelijk verzorgers,  ervaren vrijwilligers, of beiden samen  de bijeenkomsten begeleiden.

Meer informatie

Folder Verder na het verlies van een dierbare 
Landelijke Stichting Steun bij Verlies